The Himmapan

อลังการประติมากรรมทรายขาว

ผลงานประติมากรรมทรายขาว ณ ฟรอสต์ เมจิคัล ไอซ์ ออฟ สยาม ได้นำเรื่องราวของ “ป่าหิมพานต์” ดินแดนมหัศจรรย์ที่เป็นตำนานของศิลปะวรรณกรรมอันเลื่องชื่อของประเทศไทยและอินเดีย ซึ่งรวบรวมสรรพสัตว์และพืชพันธุ์แปลกๆไว้ด้วยกัน

ยักษ์ฟรอสท์

ยักษ์ผู้ทำหน้าที่ดูแลซุ้มประตู โดยถือกำเนิดมาจากผลึกน้ำแข็ง คอยต้อนรับผู้มีเกียรติทุกท่านที่เข้ามาสู่ FROST Magical Ice Of Siam อย่างเป็นมิตร

กรินทร์ปักษา

กรินทร์ปักษา หรือช้างบิน มีผิวกายที่ดำสนิท ส่วนปีกและหางเป็นอย่างนกและมีสีแดงชาด ปีกและหางช่วยให้กรินทร์ปักษาสามารถบิน ได้อย่างคล่องแคล่วและรวดเร็ว นอกจากส่วนปีกและหางแล้ว กรินทร์ปักษามีลักษณะที่ไม่ต่างจากช้างทั่วไปนัก โดยมีงาคู่หนึ่งเอาไว้ใช้ใน การปกป้องตัว และหักกิ่งไม้หรือพืชผัก วนงวงมีไว้หยิบจับสิ่งของ ดื่มน้ำ ดมกลิ่นและทำให้เกิดเสียงร้อง คาดว่ากรินทร์ปักษาเมื่อโตเต็มที่ จะมีช่วงตัวยาวประมาณ ๓.๓ เมตร (๑๑ ฟุต) และหนักประมาณ ๕.๔ ตัน

จระเข้

จระเข้ เป็นสิ่งมีชีวิตที่มีอยู่ในโลกแห่งความจริง ในวรรณกรรมไทย เรื่องไกรทอง จระเข้ สามารถที่จะแปลงตัวเองเป็นมนุษย์และมีพลังวิเศษอื่นๆ อีกมากมาย เนื้อเรื่องเป็นเรื่องเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างจระเข้และมนุษย์ทั้งความขัดแย้ง ความเกลียดชัง และความรัก

กิเลน

กิเลนมีหัวเป็นมังกร มีเขาเดียว (เขาแบบกวาง) มีร่างกายแบบกวาง แต่ผิวปกคลุมไปด้วยเกล็ด หางเหมือนหางวัว และมีกีบเหมือนม้า สัตว์วิเศษนี้ประกอบไปด้วยเบญจธาตุ ดิน น้ำ ไฟ ไม้ และ โลหะ กล่าวกันว่า กิเลนมีชีวิตยืนยาวหลายพันปี กิเลนเป็นสัตว์นำโชค และเป็น ๑ ใน ๔ สัตว์วิเศษของจีน สัตว์วิเศษอีก ๓ ชนิดของจีนคือ นกหงส์ มังกร และ เต่า